Витрати в короткостроковий період часу

У короткостроковий період деякі фактори виробництва залишаються незмінними, хоча інші можуть змінюватися для того, щоб збільшити випуск продукції. Валові витрати (TC) на виробництво якого-небудь товару складаються із двох компонентів: фіксованих (FC), які фірма несе незалежно від обсягу випуску продукції, і змінних (VC), які міняються разом з обсягом випуску продукції.

Фіксовані витрати можуть включати: рентні платежі, страхові внески, амортизаційні відрахування й ін. Фіксовані (постійні) витрати виплачуються навіть тоді, коли продукція не випускається.

Змінні витрати включають витрати на заробітну плату та сировину – вони зростають у міру зростання випуску продукції.

TC = FC + VC

VC
Випуск
TC
FC
Загальні витрати

Рис. 4.2 - Графіки загальних витрат

Керівникам фірми необхідно знати, як зростуть змінні витрати зі зміною випуску продукції.

Граничні витрати (MC) являють собою приріст витрат у результаті виробництва однієї додаткової одиниці продукції. Тому що постійні витрати не міняються зі зміною обсягу випуску продукції фірми, граничні витрати визначаються ростом лише змінних витрат у результаті випуску додаткової одиниці продукції.

MC = ∆TC/∆Q = ∆VC/∆Q

Граничні витрати показують, у скільки обійдеться фірмі збільшення обсягу випуску продукції на одну одиницю.

Середні витрати є витратами на одиницю випуску продукції. Є три види середніх витрат:

– середні постійні витрати AFC = FC/Q;

– середні змінні витрати AVC = VC/Q;

– середні валові витрати ATC = TC/Q = AFC + AVC.

У цілому середні валові витрати являють собою витрати виробництва одиниці продукції. Порівнюючи середні валові витрати із ціною продукту, ми можемо визначити, чи прибутково виробництво.


0769374404165750.html
0769447524207338.html
    PR.RU™