Багатоаспектне класифікування об’єктів винаходу

Класифікування кількома індексами: гібридні системи

Комбінаторні бібліотеки

Множини, складені з багатьох хімічних сполук, біологічних організмів чи інших речовин, можуть бути представлені у формі «бібліотек». Бібліотека зазвичай містить велику кількість складників, які , якщо їх класифікувати окремо великою кількістю класифікаційних рубрик, будуть неодмінно обтяжувати пошукову систему. Тому тільки окремі складові, які вважають «цілком визначеними» таким самим чином, як сполуки загальних формул, обов’язково класифікують у групах, що найбільш специфічні для них, наприклад, сполуки у розділі С. Бібліотеку в цілому класифікують у придатну групу в підкласі С40В. На додаток до обов’язкового класифікування, про яке йдеться вище, використовують необов’язкове класифікування, коли також інші складники бібліотеки становлять інтерес.

Головною метою класифікування є полегшення пошуку. Залежно від змісту патентного документа, інформація, що в ньому розкрита, може вимагати застосування більш ніж одного класифікаційного індексу.

Класифікування документів кількома індексами потрібно, наприклад, коли інформацію про винахід становлять різні види об’єктів винаходу, тобто процеси, продукти, устаткування або матеріали, для яких призначено спеціальні рубрики в класифікації. Інший приклад, коли застосовують класифікування кількома індексами – це класифікування у функційно зорієнтованих та застосовнісно зорієнтованих рубриках, коли суттєві технічні характеристики об’єкта винаходу пов’язані з обома типами рубрик.

Тактож рекомендовано, але необов’язково , робити класифікування кількома індексами чи класифікування з користуванням індексних кодів для відображення додаткової інформації у патентному документі, коли вона становить інтерес для пошуку.

Багатоаспектне класифікування – це особливий тип класифікування кількома індексами. Багатоаспектне класифікування застосовують до об’єктів винаходу, який за природою характеризується кількома аспектами, наприклад, внутрішньою структурою і конкретним використовуванням чи властивістю. Класифікування такого об’єкта згідно лише з одним аспектом призведе до неповноти інформації для пошуку. Призначені класифікаційні індекси не повинні обмежувати об’єкт рубрикою чи рубриками в Класифікації, які охоплюють тільки один аспект цього об’єкта . Також треба приділяти належну увагу додатковим рубрикам класифікації, де, можливо, треба буде класифікувати інші нетривіальні аспекти того об’єкта.Рубрики в МПК, де багатоаспектне класифікування особливо бажане, позначають примітками. Залежно від природи об’єкта, такі примітки призначають обов’язкове класифікування цього об’єкта згідно з визначеними аспектами, чи містять рекомендації щодо багатоаспектного класифікування, якщо воно бажане для збільшення ефективності пошуку патентної інформації.


0771577417121651.html
0771652970128597.html
    PR.RU™