Варіанти контрольної роботи

Варіант 1

Згрупуйте терміни залежно від галузі знань і сфери викори-стання. За потреби користуйтесь «Словником іншомовних слів».

Суфікс, фехтування, диктатура, фініш, формування, форсувати, акварель, алітерація, анафора, гімн, акцент, іронія, конфлікт, студія, такт, концертмейстер, титр, типізація, помпезність, систематизація, трафарет.

Відредагуйте словосполучення. Поясніть причини помилок.

Авторка звіту очікувала; лікарка виписала рецепти; викладачка Антонова доповідала; наша головна інженерша поїхала у відрядження; молода професор виголосила доповідь.

Поясніть значення слів. За потреби користуйтесь словником іншомовних слів.

Престиж, брифінг, дилема, комунікабельний, форум.

Виправте помилки у реченнях. Поясніть їх.

1. Молодь України – це передовий авангард незалежної держави. 2. Верховною Радою України прийнятий Закон про соціальний захист старих ветеранів, студентів, багатодітних сімей. 3. По всій Україні були проведені заходи по вилученню та експропріації земель у селян. 4. Ще й досі тривають дискусії та суперечки учених із приводу деяких природних явищ.

5. Назвіть види усного професійного мовлення. У яких ситуаціях воно відбувається? Змоделюйте (письмово) такі ситуації:

а) приймання відвідувачів (діалог перспективного молодого фахівця, випускника університету, який претендує на заміщення вакантної посади, і керівника фірми (роботодавця));

б) ділова телефонна розмова (діалог керівника установи із працівником, якому керівник. ?????? що саме?

6. Доберіть доречну форму слів:

Ви просите (дати, надати) матеріальну допомогу.

Ви пропонуєте (прийняти, взяти) участь в обговоренні пропозицій.

Ми (підняли, порушили) питання про доцільність такого обміну.

Ви (не познайомили, не ознайомили) нас із причинами невиконання плану.

Напишіть, який документ підтверджує певну дію, яка відбулася (передача й одержання грошей) Напишіть реквізити цього документа.

8. Доберіть антоніми до таких видів побутового або ділового спілкування:безпосереднє – …;

усне – …;

діалогічне – …;

масове – … .

Що таке «кінестетика»? Як відрізняються кінестетичні знаки невербального спілкування у різноманітних культур? Яку інформацію вони можуть нести в собі?

Складіть речення зі словами, близькими за значенням.

Завдяки – через (що). Відчуття – почуття. Обіг – оборот. Загаль-ний – спільний. Направляти – спрямовувати – скеровувати.


0773949505752297.html
0774019829237037.html
    PR.RU™