Меню Insert

Команди меню Insert,рис. 1.5.,використовуютьсяпри роботі з різними об’єктами.

Рис.1.5. Команди меню Insert

Таблиця 1.4. Команди меню Insert

Команда Опис
Graph Підменю містить команди вставки в документ графіків, діаграм, поверхонь.
Matrix Команда вставки матриці. При її виконанні відкривається вікно, в якому потрібно вказати число рядків та стовпців.
Function Вставка функцій. У діалоговому вікні потрібно вибрати категорію функцій та саму функцію.
Unit Команда вставляє одиниці розмірності фізичних величин.
Picture Вставка рисунка.
Area Вставка групи в робочий документ. У цій області можна вводити команди. Таку групу можна згорнути, а потім розгорнути. Це зручно при роботі з великими документами.
Page Break Команда переходу на нову сторінку. Застосовується при друкуванні документа.
Math Region Вставка математичного поля в документ.
Text Region Вставка текстового поля.
Component Вставка об’єкта в робочий документ.
Data Команда дозволяє експортувати та імпортувати дані.
Control Підменю містить команди вставки в робочий документ елементів керування (кнопок, перемикачів тощо). Для цього використо-вується коди VBScript чи Jscript.
Object Дозволяє вставляти об’єкти OLEв документ.
Referenсe Цією командою в документі можна виконати посилання на файл Mathcad, і цей файл можна відкрити з поточного документа.
Hiperlink Команда виконує гіперпосилання і активна при роботі з текстовим полем. У діалоговому вікні потрібно визначити ім’я файлу, який буде відкриватися при подвійному клацанні на гіперпосиланні та виконати ряд налаштувань.

0775999942449923.html
0776038809292610.html
    PR.RU™