Тема: Прохідницькі комплекси.

Комплекс КН-5 призначений для комплексної механізації проведення підготовчих виробок прямокутної форми перетином у проходці 8-13 м2 з кутом нахилу до +10° як по вугіллю" так і за змішаним забою з присечкой породи (/ < 4).

Комплекс КН-5 (мал. 28.3, а) об'єднує: прохідницький комбайн / типу ГПКС зі стрілоподібним виконавчим органом; тимчасову распорно-крокуючу механізовану кріплення, що складається з центрально-розташованої четырехстоечной секції 2, лівої і правої двухстоечных секцій 3; крепеукладчик 4 для складування й подачі верхняків кріплення до місця установки і притиснення їх до покрівлі; ліву та праву касети 5 з згортками металевої сітки шириною 1,5 м для затягування покрівлі; навісне бурильне обладнання 6, що складається з двох електробурів типу ЭБГП-1 (або іншого типу) для буріння з порід покрівлі вертикальних і похилих шпурів перед установкою анкерного кріплення під металевий верхняк; стрічковий перевантажувач 7 від комбайна ГПКС; гідравлічне та електричне обладнання; систему пилоподавлення зрошенням і пиловідсмоктувачем.

Гідросистема комплексу КН-5 забезпечує:

переміщення виконавчого органу комбайна в вертикальней і горизонтальній площинах при обробці вибою;

управління гусеничним ходом;

переміщення комбайна у двох напрямках (вперед і назад) за допомогою распорно-крокуючий подача. При цьому центральна секція переміщається, відштовхуючись гідродомкратами пересування від рзсшертых в покрівлю та ґрунт вироблення бічних секцій, а бесовые секції підтягуються після того,як центральна секція буде расперта і з бічних секцій знятий розпір;

постійна активний розпір кріплення без пере руху;

підтягування за допомогою гідродомкратів крепеу кладчика до комбайна після його пересування на крок, що дорівнює 0,5 м, і виконання необхідних операцій по затягуванню сітки і установки постійної анкерного кріплення.

За допомогою крепеу кладчика здійснюється постійне кріплення вироблення анкерами і верхняками із затягуванням покрівлі металевою сіткою, яка автоматично розмотується "з рулону у міру переміщення комбайна.Особливістю комплексу є наявність тимчасової пересувної механізованої кріплення, конструктивно пов'язаної з комбайном та обладнання для механізації зведення постійної анкерного кріплення за комбайном. Завдяки тому, що зведення тимчасової та постійної кріплення поєднано в часі з руйнуванням гірського масиву комбайном, навантаженням і транспортуванням зруйнованої гірської маси, збільшився коефіцієнт машинного часу роботи комбайна (0,8-0,9). Комплексна механізація прохідницьких робіт важлива також тим, що звільняє

Експлуатація комплексу. При проведенні підготовчої вироблення комплекс КН-5 встановлюють строго по напрямку осі виробки і за допомогою гідравлічного распорно-крокуючого пристрою подають на забій. Резцовую коронку, закріплену на рухомий стрілі, за допомогою телескопічного пристрою впроваджують в масив вугілля або породи (/ < 4) на глибину до 0,5 м. Потім коронка під дією гідроциліндрів підйому і повороту переміщується у вертикальній і горизонтальній площинах, виробляючи повну обробку перетину забою. Зруйнована гірська маса нагребается лапами живильника на скребковий конвеєр комплексу, а з нього по похилому лотка надходить на конвеєр 2, розташований у бічної стінки вироблення.

Комплекс обслуговується добової бригадою, що складається з змінних ланок. Змінне ланка складається з п'яти робочих: машиніста комплексу і його помічника, прохідника, обслуговуючого конвеєр, і двох прохідників по зведенню анкерного кріплення.

Зміна починається з огляду робочого місця, профілактичного огляду комплексу та підготовки його до роботи (заміна різців, змащення, випробування і т. п.). На цих роботах зайнято два-три людини. Решта прохідники перевіряють стан кріплення, нарощують вентиляційний і водяний трубопроводи, завантажують крепеукладчик верхняками кріплення, готують рулони сітки для затягування покрівлі. Конвеєр 2 нарощують через кожні 10 м посування вибою.

Після закінчення підготовчих робіт машиніст із помічником приступають до виконання основних робіт прохідницького циклу, а два прохідника одночасно бурять электросверлом шпури через отвори в сітці для установки анкерів. Потім за допомогою крепеукладчика подають і притискають до покрівлі верхняк з спецпрофілю СВП-17, вставляють у його отвори анкери і з допомогою електросвердла і ключа затягують на анкерах гайки.


0776527964161161.html
0776554839370980.html
    PR.RU™